Particulieren

Aangifte inkomstenbelasting voor particulieren

Voor u als particulier kan ik de aangifte inkomstenbelasting verzorgen. Ook voor het verzorgen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting (ook teruggave) kunt u bij mij terecht.

 

Zorg- en/of huurtoeslag, Kinder- en kinderopvangtoeslag

Heeft u de voorlopige voorschotbeschikking van zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget ontvangen: ik kan u helpen te kijken of de bedragen nog correct zijn. Tevens kan ik u helpen bij het aanvragen van deze toeslagen.

 

Aangifte erfbelasting en schenkbelasting

Bij overlijden moeten de erfgenamen aangifte doen voor erfbelasting en schenkbelasting. Dit moet uiterlijk binnen acht maanden na het overlijden worden gedaan. Ook met deze belastingaangifte kan ik u helpen.

 

Ik kom bij de klanten aan huis. U heeft daar tenslotte alles bij de hand. Dit wordt door de klanten als prettig ervaren. U mag natuurlijk ook alle benodigde papieren bij mij aanleveren.