Particulieren


Aangifte inkomstenbelasting voor particulieren
 

Voor u als particulier kan ik de aangifte inkomstenbelasting verzorgen. 
Ook voor het verzorgen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting (ook teruggave) kunt u bij mij terecht. Zorg- en/of huurtoeslag, Kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag
Heeft u de voorlopige voorschotbeschikking van zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag 
of kindgebonden budget ontvangen: ik kan u helpen te kijken of de bedragen nog correct zijn.
Tevens kan ik u helpen bij het aanvragen van deze toeslagen.Aangifte erfbelasting en schenkbelasting
Bij overlijden moeten de erfgenamen aangifte doen voor erfbelasting en schenkbelasting. 
Dit moet uiterlijk binnen acht maanden na het overlijden worden gedaan. 
Ook met deze belastingaangifte kan ik u helpen.


 

Ik kom bij mijn klanten aan huis.Ik kom bij mijn klanten aan huis.Dit wordt door de klanten als prettig ervaren. 
U heeft daar tenslotte alles bij de hand.
U mag natuurlijk ook alle benodigde papieren bij mij aanleveren.